Fire Ball
Acarlar Yangın Söndürme
   

Aerosol Yangın Söndürme Teknolojisi

Yeni, temiz ve ekolojik söndürücü madde

Yeni nesil yangın söndürme maddeleri içerisinde, etkili yangından korunma sistemlerinin gerçekleştirilmesi için yepyeni bir ürün mevcut. Ekonomik ve tamamen ekolojik: Kuru toz kategorisine ait ve genellikle taşınabilir söndürücülerde kullanılan söndürücü bir madde olarak sınıflandırılabilecek S tipi aerosol.

Tanımlamak gerekirse, aerosol gazlı ortamda havada asılı duran katı ya da sıvı parçacıklardan oluşan bir sistemdir.


Aerosol nasıl çalışır?

Yoğunlaştırılmış aerosol söndürücü maddeler(jeneratörlerin uygulanması sonucu) alkalin metal tuzlarının ince katı parçacıklarından ve çoğunlukla N2, CO2 ve buhar olmak üzere gazdan (üretilen aerosolün ağırlığının yaklaşık %60’ı) oluşur.

Aerosol, kimyasal işlemler ile serbest radikalleri (artık tutuşmayı azaltmak için kullanılabilir değiller) uzaklaştırıp tutuşmanın zincirleme reaksiyonuna müdahale ederek yangını söndürür. Fiziksel olarak, aerosol tutuşma bölgesindeki enerjiyi alır (soğutma faaliyeti). Bu iki reaksiyon esas olarak katı aerosol parçacıklarının yüzeyinde meydana gelir, bu yüzden parçacıklar ne kadar küçükse, reaksiyon yüzeyi o kadar büyük ve söndürme faaliyeti o kadar etkili olur.

Aerosol halona kıyasla düşük maliyetli bir alternatiftir. En yeni sabit piroteknik olmayan bir üretim olan S tipi aerosol aktivasyon ile hızlı bir şekilde yayılan, oldukça verimli ve son derece etkili söndürücü aerosoldan oluşur. Aerosoldeki stronsiyum tuz bazlı stronsiyum moleküller, tutuşmada mevcut olan zincirleme kimyasal reaksiyonu engelleyerek fiziksel ve kimyasal olarak yangın ile mücadele eder.

Aerosol kurulumunun mümkün olduğu yerler

Söndürücü aşağıdakilerin varlığından dolayı risk taşıyan kapalı alanlardaki yangınlar ile mücadele için uygundur:

  • Tahta, kâğıt, kıyafet, birleşik materyaller, plastik materyal ve bunlar gibi Katı tutuşabilir materyaller

  • Yağ, gazolin, petrolün rafine edilmesi, organik çözeltilerden ortaya çıkan diğer ürünler gibi sıvı tutuşabilir materyaller

  • Düşük gerilimli elektrik santralleri, kuru ya da yağlı transformatörler, kablo gövdeleri, transformasyon ve dağıtım karabinaları, telefon gibi 20LV’ye kadar olan doğrusal gerilim altında olsa dahi elektrikli ve elektronik cihazlar.

Güvenlik Talimatları

Söndürücü aerosol, alkalin metallerden elde edilen oksit ve sülfattan oluşan ince katı parçacıklardan elde edilir.

  • Aerosol insanlar için zararlı değildir.

  • Diğer metalleri aşındırmaz ve diğer metallere zarar vermez.

  • Sıradan elektrikli süpürgeler ile temizlenebilir.

  • Temiz su ile yıkayınız.

OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME TOPU


1 - OTOMATİK SÖNDÜRME

Yangın Söndürme Topu her 8.3 cbm (kübük metre) karelik alan için yangının çıkabileceği ortama monte edilir. Yangın çıkması durumunda meydana gelen 85 dercelik alev sonucu Yangın Söndürme Topu patlar. Yangını 3-5 saniye içerisinde hızla söndürür. Artık ortam emniyettedir. Asla tekrar parlama olmaz.

2 - ELİMİZLE MANUEL SÖNDÜRME

Kapalı mekanlarda, otomatik söndürmelerin olmadığı ve yaklaşarak müdahale edilemeyecek yerlerde çıkan yangınlara karşı fırlatılmak suretiyle, aynı kimyasal reaksiyon sonucu yangını anında söndürür.
Bu metot için de hiçbir yaş sınırı, eğitim ve bilgi gerekmez. Sadece top atar gibi yangına atılması yeterlidir.

3 - ALARM

Yangının çıktığını 138 desibel sesle patlayarak sizi önlem için uyarır.(Yangına 60 ile 120 saniye arasında müdahale edilmez ise yangını söndürmek çok güçleşir.)